Radiokomunikacja


Nasz projekt radiokomunikacyjny obejmuje szczegółowy opis drogi kablowej, zawieszenia anten oraz wszelkie obliczenia związane z tym systemem radiokomunikacyjnym. Obliczymy i pokażemy na mapie przewidywane pokrycie stacji. Od strony prawnej pomożemy w wypełnieniu ew. wniosków do UKE oraz innych dokumentów urzędowych. Cały projekt będzie oparty na wizjach lokalnych oraz konsultacjach z klientem.

W dziedzinie radiokomunikacji wykonujemy projekty:

  • Sieci trankingowych TETRA
  • Radiofonicznych i telewizyjnych sieci nadawczych (DVB-T, DVB-H)
  • Szerokopasmowych sieci radiowego dostępu abonenckiego (Wi-MAX, Wi-Fi, LTE…)
  • Linii radiowych
  • Propagacyjne, obiektów radiowych dowolnej technologii lub służby

Służymy także radą w zakresie technologii GSM, UMTS i LTE.

Sprawujemy nadzór nad zaprojektowanymi obiektami radiowymi oraz zgłoszonymi przez klienta.

Zapewnimy pełne wsparcie projektu od strony biznesowej.

O więcej informacji zapytaj naszego specjalistę.