Projekt techniczny stacji bazowej TETRA z antenami na kominie

Projekt dotyczył budowy stacji bazowej TETRA na kominie. Obecnie stacja bazowa już w tej lokalizacji nie istnieje.

Wyzwania projektu

  • konieczność uzyskania możliwie dookólnej poziomej charakterystyki promieniowania systemu antenowego mimo znacznej średnicy nośnika anten (komina)
  • konieczność sfazowania zasilania anten składowych systemu bez tworzenia nadmiaru kabla jak w rozwiązaniu typowo stosowanym,
  • rozdzielenie anten toru odbiorczego od nadawczego
  • konieczność opracowania licznych szczegółów trasy kabli koncentrycznych i mocowania anten.

Ciekawe rozwiązania techniczne

Istotnym elementem projektu był dobór długości kabli łączących główne dzielniki sygnału przy antenach z poszczególnymi antenami. Dla uzyskania dookólnej charakterystyki promieniowania (z możliwie małymi odchyleniami) konieczne jest dobranie faz sygnałów w poszczególnych antenach. Podstawowe rozwiązanie polega na doprowadzeniu sygnałów do każdej anteny w tej samej fazie dzięki wykonaniu odcinków kabli o identycznej długości.

Jednak w wielu przypadkach oznacza to, iż wszystkie kable musza być takiej długości, jak najdłuższy odcinek kabla między dzielnikiem a „najdalszą” anteną. Nie dość, że oznacza to niepotrzebne dziesiątki metrów kabla, to jeszcze powstaje kłopot, gdyż kable prowadzące do dwóch spośród (typowo) trzech anten są o wiele za długie i należy je zwinąć gdzieś w pobliżu anten.

Naszym zdaniem optymalne rozwiązanie to takie, w którym każdy kabel łączący dzielnik z dowolną anteną ma długość tylko taką, jak jest wymagana, by go poprowadzić możliwie krótką trasą. Zatem kable nie są równej długości.

Co wówczas z zapewnieniem koniecznej jednakowej fazy sygnału?

Tę samą fazę można zapewnić, gdy do każdej z anten sygnał będzie doprowadzony poprzez odcinek kabla o długości równej dowolnej WIELOKROTNOŚCI długości fali. Oczywiście należy brać pod uwagę długość fali obowiązującą dla danego typu kabla, czyli z uwzględnieniem współczynnika skrócenia podawanego przez producenta. Ponadto należy wziąć pod uwagę istnienie złączy na końcu kabla, a w końcu określić dopuszczalną tolerancję utrzymywania długości (wraz z długością odcinka wewnątrz złącza), gdyż każdy monter jest tylko człowiekiem i jego zdolność do powtarzalnego działania jest ograniczona… Zwłaszcza gdy cięcia kabla na odcinki miałby dokonać w trudnych warunkach na górnej części komina. Zatem projekt powinien narzucać także pewne warunki technologiczne – choćby to, że cięcie kabla z dostawy na bębnie na poszczególne odcinki oraz założenia złączy należy wykonać w warunkach sprzyjających utrzymaniu dokładności, gdzieś na dole.

Poniżej reprodukcja stronicy z projektu, na której przedstawiono zasady rozliczania długości poszczególnych odcinków kabli między dzielnikiem sygnału a antenami.

Aby dojść do właściwych wyników, sporządziliśmy specjalne narzędzie w programie MS Visio (tu krótki pokaz możliwości):

Poniżej kilka rysunków z tego projektu technicznego