Koncepcja zapewnienia łączności w tunelu kolejowym w Szwajcarii (2 warianty)

Jest to całkowicie fikcyjny projekt studialny, choć sam tunel kolejowy w pobliżu Berna jest prawdziwy. Chodziło w tym projekcie o przedstawienie naszego potencjału przy rozwiązywaniu podobnych zadań inżynierskich. W pracy przedstawiliśmy dwa warianty technicznego rozwiązania problemu pokrycia sygnałem GSM wnętrza pociągu […]

Designing of in-building GSM networks and similar challenges

Designing in-building networks is a complex task. Such an installation is a truly branched „network” in which changing one segment of a cable or a way of splitting a signal causes numerous changes in a dozen or more antennas fed […]

Projektowanie wnętrzowych sieci telefonii GSM i podobnych

Projektowanie sieci wnętrzowych to zadanie złożone. Sieć wnętrzowa to naprawdę rozgałęziona  „sieć”, w której zmiana jednego odcinka kabla lub sposobu podziału sygnału powoduje liczne zmiany w kilkunastu lub więcej antenach zasilanych z tej samej gałęzi sygnałowej.  Efekt może być na […]

Projekt techniczny stacji bazowej TETRA z antenami na kominie

Projekt dotyczył budowy stacji bazowej TETRA na kominie. Obecnie stacja bazowa już w tej lokalizacji nie istnieje. Wyzwania projektu konieczność uzyskania możliwie dookólnej poziomej charakterystyki promieniowania systemu antenowego mimo znacznej średnicy nośnika anten (komina) konieczność sfazowania zasilania anten składowych systemu […]