Porady dotyczące oddziaływania pola elektromagnetycznego na ludzi oraz sporządzania dokumentacji wymaganej przez przepisy

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi poradami. Dotyczą rożnych źródeł pola elektromagnetycznego, w tym takich, które jesteśmy w stanie zmierzyć jako akredytowane laboratorium badawcze.

Poradniki poruszają zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz z ochroną pracowników przed narażeniem zawodowym przy urządzeniach wytwarzających pole elektromagnetyczne.

Poradnik 1: Co się zmieniło po wprowadzeniu nowych przepisów o bhp w polach elektromagnetycznych (artykuł w 3 częściach)

Poradnik 2: Co podlega pomiarom pola elektromagnetycznego według przepisów ochrony środowiska?

Poradnik 3: Promieniowanie stacji radiowych a środowisko

Poradnik 4: Ochrona środowiska a pole elektromagnetyczne od linii energetycznych

Poradnik 5: Jak zapewnić zgodną z przepisami ochronę (bhp) pracowników przed polem elektromagnetycznym i sporządzić wymaganą dokumentację?