Pomiary pola elektromagnetycznego


Wykonujemy pomiary pola elektromagnetycznego na potrzeby BHP oraz ochrony środowiska.

Pomiary pola elektromagnetycznego wykonujemy przy:

  • Urządzeniach medycznych
  • Liniach energetycznych i stacjach zasilających
  • Spawarkach, zgrzewarkach, nagrzewnicach indukcyjnych
  • Obiektach radiowych
  • Źródłach impulsowych

Po wykonaniu pomiarów dostarczymy czytelne sprawozdanie.

Zasady wykonywania usług badawczych (pomiarów) są dostępne tutaj.

Dodatkowe wazne informacje dotyczące usług badawczych (pomiarów) dla celów bhp są dostępne tutaj.

Posiadamy akredytację AB 529 pomiary pola elektromagnetycznego

 Dokumenty do pobrania: Certyfikat i zakres akredytacji
(łącze kieruje do dokumentu z witryny Polskiego Centrum Akredytacji – oficjalnego wykazu akredytowanych laboratoriów badawczych)
Prosimy o zapoznanie się z naszymi poradnikami na temat przepisów ochrony środowiska i na temat przepisów bhp

lub prosimy zapytać naszego specjalistę: