Pomiary pola elektromagnetycznego


Wykonujemy pomiary pola elektromagnetycznego na potrzeby BHP oraz ochrony środowiska.

Pomiary pola elektromagnetycznego wykonujemy przy:

  • Urządzeniach medycznych
  • Liniach energetycznych i stacjach zasilających
  • Spawarkach, zgrzewarkach, nagrzewnicach indukcyjnych
  • Obiektach radiowych
  • Źródłach impulsowych

Po wykonaniu pomiarów dostarczymy Ci przejrzyste sprawozdanie. Jeżeli to potrzebne dostarczymy także odpowiednie oznaczenia na urządzenia emitujące pole elektromagnetyczne oraz do pomieszczeń, w których te urządzenia się znajdują.

Posiadamy akredytację AB 529 pomiary pola elektromagnetycznego

 Dokumenty do pobrania: Certyfikat i zakres akredytacji
(łącze kieruje do dokumentu z witryny Polskiego Centrum Akredytacji – oficjalnego wykazu akredytowanych laboratoriów badawczych)
Prosimy o zapoznanie się z naszymi poradnikami na temat przepisów ochrony środowiska i na temat przepisów bhp

lub prosimy zapytać naszego specjalistę: